Een wrat is een kleine verdikking van de huid als gevolg van een infectie van de huidcellen door een virus dat behoort tot de stam van het humaan papillomavirus (HPV). Ondanks het feit dat ze niet bepaald esthetisch zijn en vaak hinderlijk, zijn wratten meestal goedaardig... maar besmettelijk!
...