In Plus Magazine van maart las ik welke keuzes je hebt voor je aanvullend pensioen als je van werk verandert. Wat gebeurt er als je contract 60 jaar vermeldt als einddatum en je pas op 66 met pensioen kan?
...

In Plus Magazine van maart las ik welke keuzes je hebt voor je aanvullend pensioen als je van werk verandert. Wat gebeurt er als je contract 60 jaar vermeldt als einddatum en je pas op 66 met pensioen kan?Je kan vandaag je aanvullend pensioen pas opnemen als je stopt met werken. Tenzij je na je 65ste nog blijft werken, je nog werkt na de datum dat je vervroegd met pensioen kan of als je 55 jaar of ouder was in 2016. In alle andere gevallen loopt je pensioenplan door zolang je in dienst bent, in jouw geval tot 66 jaar. Je werkgever zal een percentage van je wedde moeten blijven storten. Maar de verzekeraar heeft zich bij je groepsverzekering contractueel slechts gebonden tot 60 jaar. Je werkgever zal dus het contract met de verzekeraar moeten 'open breken' zodra de eerste aangeslotene 60 jaar is. Hij zal moeten onderhandelen over welke intrest nog wordt gegarandeerd op het bedrag dat op 60 jaar was opgebouwd en op de premies die nog worden gestort tussen 60 en de wettelijke pensioenleeftijd. Heb je nog een slapend contract bij een vorige werkgever, waar je je reserves in het pensioenplan liet, dan zal je ex-werkgever die waarschijnlijk 'meenemen' in deze onderhandeling.