Ik vrees dat mijn werkgever mij binnenkort zal ontslaan. Ik heb recht op een opzeggingsvergoeding van meer dan 40 weken. Moet mijn werkgever mij die vergoeding volledig uitbetalen? Ik hoorde dat hij een deel moet investeren in inzetbaarheidsverhogende maatregelen? Speel ik dan een deel kwijt?
...

Ik vrees dat mijn werkgever mij binnenkort zal ontslaan. Ik heb recht op een opzeggingsvergoeding van meer dan 40 weken. Moet mijn werkgever mij die vergoeding volledig uitbetalen? Ik hoorde dat hij een deel moet investeren in inzetbaarheidsverhogende maatregelen? Speel ik dan een deel kwijt?De arbeidsovereenkomstenwet bevat de verplichting voor de sectoren om ten laatste tegen 1 januari 2019 een cao te sluiten die voorziet in het recht op een ontslagpakket voor ontslagen werknemers. Voor werknemers met een opzeggingstermijn of -vergoeding van minstens 30 weken, moeten inzetbaarheidsverhogende maatregelen worden aangeboden met een equivalent van een derde van de opzeggingstermijn of -vergoeding. Een derde van de opzeggingstermijn moet dus worden omgezet naar inzetbaarheidsverhogende maatregelen. Dat betekent in jouw geval dat je nog altijd recht hebt op een opzeggingstermijn van minstens 26 weken. Maar tot op vandaag werden hierover nog geen dwingende afspraken gemaakt. Jouw werkgever moet je voorlopig nog altijd de gewone opzeggingstermijn/-vergoeding geven/betalen. Wel kan je werkgever nu al vier weken van de opzeggingstermijn in mindering brengen voor outplacementbegeleiding. En zodra de nieuwe regeling alsnog van kracht wordt, zullen die vier weken outplacementbegeleiding deel uitmaken van de één derde inzetbaarheidsverhogende maatregelen, en niet nog eens van de resterende opzeggingstermijn of -vergoeding afgaan.