Het coronavirus heeft vele pijnpunten blootgelegd, maar als één ding duidelijk is geworden, dan toch wel dat je laatste jare...

Het coronavirus heeft vele pijnpunten blootgelegd, maar als één ding duidelijk is geworden, dan toch wel dat je laatste jaren doorbrengen in een woonzorgcentrum niet bepaald iets is om naar uit te kijken. Let op, dit is geen verwijt. Maar het is zo ingeburgerd ouderen die hulpbehoevend worden in een instelling te plaatsen, dat we het haast niet meer in vraag stellen. Moeten we niet stilaan denken aan betere opvangvormen? Is het wel oké zoals we nu omgaan met onze ouderen? Hebben zij hier zelf voor gekozen? Of is een verblijf in een woonzorgcentrum hen aangepraat als 'het beste' en 'de enige mogelijke oplossing'?