1 ...ER ALMAAR MEER TESTAMENTEN ZIJN

Sinds het nieuwe erfrecht, dat een grotere vrijheid biedt om na te laten aan wie je wil, een jaar geleden werd ingevoerd, worden er veel meer testamenten opgesteld. Dat blijkt uit een enquête van de Federatie van notarissen (Fednot) bij haar leden: 81% van de notarissen stelt vast dat de mogelijkheid van het testament geregeld wordt benut. Tussen 1/09/2018 en 16/08/2019 werden 60.210 testamenten geregistreerd, opmerkelijk meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Want als je wil afwijken van de wet, moet je een testament maken. Daarin kan je dan het beschikbare deel nalaten aan wie je wil.
...