Als de kan is in de man...

Ik ben op zoek naar de tekst van het gedicht Vervloekt zij den drank. Het begint zo: 'Lang reeds had de nacht zijn schaduw over d'aarde heen gespreid, en het afgematte landvolk tot de zoete rust geleid. ' Maar dat is alles wat ik mij herinner. Wie kan mijn geheugen opfrissen?
...