Vele handen maken het werk lichter. Waarom zou u zich dan niet laten helpen door een familielid of een goede vriend? Het klinkt logisch maar... let toch maar op, zeker als het bouw- of verbouwingswerken betreft. Daarvoor gelden namelijk strikte regels.
...

Vele handen maken het werk lichter. Waarom zou u zich dan niet laten helpen door een familielid of een goede vriend? Het klinkt logisch maar... let toch maar op, zeker als het bouw- of verbouwingswerken betreft. Daarvoor gelden namelijk strikte regels. Hulp van een familielid. Krijgt u hulp van een familielid tot de tweede graad, dan is er geen probleem. Althans voor zover deze hulp gratis is en er geen sprake is van een relatie werknemer - werkgever (er is dus geen sprake van een vorm van gezag, van vaste werkuren en zo meer). Uw ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, uw (schoon)broers en (schoon)zussen mogen u dus komen helpen. In de praktijk gebeurt het zelfs dat de inspectiediensten een oogje dichtknijpen voor familieleden tot de vierde graad, maar dat is geen algemene regel. In principe bent u btw verschuldigd als u hulp krijgt van uw oom (derde graad) of neef (vierde graad). WEETJE In de volgende twee gevallen kan deze familiekring ook officieel uitgebreid worden tot de vierde graad: n als u verbouwingswerken uitvoert of werken om een sociale woning of een woning met een bescheiden kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag: euro 745) gezond te maken. n als u 'reddingswerken' uitvoert die dringend en absoluut noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld na een overstroming. De wet aanvaardt dat een buur of vriend u in deze omstandigheden komt helpen om uw huis leeg te maken. Hulp door vrienden. Wettelijk gezien mag u zich niet laten helpen door een vriend of buur. Betrapt de sociale inspectie u erop dat u met iemand werkt met wie u geen familiebanden hebt, dan zal zij uw dossier doorspelen naar de econo- mische inspectie, die u een sanctie kan opleggen. En de boetes zijn niet mals! Ze kunnen oplopen tot enkele duizenden euro's, zowel voor uzelf als voor uw helper. Veel is uiteraard afhankelijk van de con-crete omstandigheden, bijvoorbeeld van de grootte van de werken (gaat het om het schilderen van uw gevel of om een omvangrijke verbouwing?). Ook als u altijd samen met uw helper aan de slag bent, zal men hem minder vlug van zwartwerk verdenken dan wanneer hij alleen op de bouwwerf wordt aangetroffen. Naast deze strenge principes die specifiek (en alleen) gelden bij een bouw- of verbouwproject moet u in principe bij alle klusjes rekening houden met het statuut van uw helper. Uw helper is een vakman. Gratis hulp is niet onderworpen aan btw, behalve als uw helper-familielid in de bouwsector werkt. De btw-administratie hanteert een eenvoudig en logisch principe: voor elk uitgevoerd werk bent u verplicht facturen te kunnen voorleggen, zowel voor het geleverde materiaal als voor het werk dat werd uitgevoerd door een professional. Werkt u niet met een vakman, dan moet u dat kunnen bewijzen. Houd daarom alle aankoopfacturen van materialen bij. En breng de btw-controleur vooraf op de hoogte van uw plannen. Zo voorkomt u eventuele problemen en discussies nadien. Uw helper is met pensioen. Vermits het om een onbezoldigde vriendendienst gaat, loopt uw helper geen gevaar dat zijn pensioen zou verminderd of geschrapt worden omdat hij u heeft geholpen. Toch doet hij er goed aan vooraf de Rijksdienst voor Pensioenen ervan op de hoogte te stellen dat hij een onbezoldigde vriendendienst zal uitvoeren. Dit om latere problemen (bijvoorbeeld na een eventuele 'verklikking') te vermijden. Uw helper is bruggepensioneerd. n Gaat het om een familielid tot de tweede graad, dan mag hij niet-betaalde arbeid verrichten voor zover hij u niet helpt bij de uitoefening van uw zelfstandig beroep. Hij hoeft deze activiteit dan niet eens aan te geven bij de RVA. VOORBEELD U hebt een winkel. Uw bruggepensioneerde schoonvader mag uw keuken komen schilderen (voorzover hij vroeger zelf geen schilder was), maar hij mag niet uw jaarlijkse inventaris maken want dan helpt hij u in uw zelfstandig beroep en dat is verboden. n Is het een familielid met een verdere verwantschap of een derde (kennis, buur,...) dan mag hij enkel niet-betaalde arbeid verrichten als hij dat vooraf meldt bij de RVA. U moet dan samen met uw helper een formulier C45A invullen. Uw helper is werkloos. In het algemeen mogen werklozen onbezoldigde activiteiten uitvoeren, voor zover zij geen hulp verlenen in uw beroepsactiviteit. Voor bouw- en verbouwingswerken gelden echter striktere regels (meer info krijgt u bij de RVA). GOEDE RAAD Doet u een beroep op een werkloze helper, zeg hem dan dat hij eerst toestemming vraagt aan zijn werkloosheidsbureau. Dat is altijd veiliger. n