G ouden handdrukken en parachutes dorés, ze zijn de jongste tijd niet uit het nieuws te branden. Maar bestaat zoiets ook in de pensioenen? En is het verschil tussen een werknemers- en een ambtenarenpensioen inderdaad zo groot als gezegd wordt? Plus Magazine ging op onderzoek bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP, voor de werknemers) en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS, voor de ambtenaren). Voor alle duidelijkheid: alle genoemde bedragen zijn bruto. Ze bevatten de verhogingen tot en met 1 oktober 2008, maar nog niet de nieuwe verhogingen die Leterme 1 beloofd heeft in de begroting 2009.
...