De staat van het wegdek

De overheid moet er voor zorgen dat het wegdek in goede staat is en dat het veilig is.
...

De overheid moet er voor zorgen dat het wegdek in goede staat is en dat het veilig is.Schade aan je voertuigAls je schade lijdt aan je auto of je fiets door de slechte staat van het wegdek, door olie op de rijweg, door een loshangend verkeersbord,... dan is de overheid aansprakelijk voor de gebrekkige zaak die ze onder haar bewaring heeft. Zelfs als de overheid niet op de hoogte is van het gebrek. Maar ook jij moet op jouw beurt de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen als je onderweg bent. Want als de schade aan het wegdek duidelijk zichtbaar is of er staat een verkeersbord dat je daarvoor waarschuwt, riskeer je zelf geheel of gedeeltelijk aansprakelijk te worden gesteld.De overheid kan niet voor alles opdraaien. Zo zijn rioolputten die niet onmiddellijk de wateroverlast kunnen verwerken, volgens de rechter niet de schuld van de overheid. Hetzelfde geldt voor een plas water op een autosnelweg bij hevige regenval.Een valpartijVal je op een voetpad en heb je je bezeerd, dan kan je proberen de gemeente (de beheerder) daarvoor aansprakelijk te stellen. Ook hier zal je moeten aantonen dat het voetpad een gebrek vertoonde. De gemeente kan argumenteren dat je zelf (geheel of gedeeltelijk) in de fout ging.WEETJE. Maak je een uitschuiver op het voetpad omdat het glad is door sneeuw of ijzel, dan kan je ook de bewoner die naliet het voetpad vrij te maken aansprakelijk stellen voor je schade.Je verzekeraarHeb je een omniumverzekering, geef het schadegeval dan aan bij je verzekeraar. Die zal je schade vergoeden. Hou er wel rekening mee dat er een franchise kan zijn. De verzekeraar zal op zijn beurt de wegbeheerder aansprakelijk proberen te stellen, maar dat is niet langer jouw probleem.Heb je geen omnium, of wil je dat ook de franchise wordt vergoed, dan zal je zelf de wegbeheerder moeten aanspreken.De wegbeheerderDe gemeente is aansprakelijk voor een slecht onderhouden gemeenteweg.Is er sprake van schade op een autosnelweg of een gewestweg dan kan je terecht bij het Agentschap wegen en verkeer (www.wegenenverkeer.be > Contact > Klachtenprocedure of 0800 122 66). De provinciale afdeling zal je klacht behandelen en je laten weten of je effectief een vergoeding krijgt. Er wordt een expert aangesteld die de schade becijfert. Je hoeft met die expertise niet akkoord te gaan. Je kan een eigen expert onder de arm nemen of aan je garagist vragen of de vergoeding die men je voorstelt wel redelijk is.Bij een discussie zal de overheid vaak betwisten dat er een gebrek is aan de weg of overmacht inroepen. Weigert men je te vergoeden dan kan je een procedure starten bij de rechtbank, die uiteindelijk beslist of de overheid al of niet aansprakelijk is. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, zijn je advocaatkosten gedekt.Doe onmiddellijk nadat je schade opliep aangifte van het ongeval en de toestand van het wegdek bij de politie. Je kan best bellen en vragen dat er een agent ter plaatse komt om de schade vast te stellen. Weigert de politie, vraag dan dat je oproep wordt geregistreerd met datum en uur. Ga zo snel mogelijk klacht indienen op het politiekantoor. En vraag een kopie van het proces-verbaal.JAN ROODHOOFT, ADVOCAATLaat de schade pas herstellen nadat ze correct werd vastgesteld.Tot 5.000 klachten worden er jaarlijks ingediend voor gaten in het wegdek.