Dit jaar viert de Federale Pensioendienst de 50ste verjaardag van het werknemerspensioen. Het Koninklijk Be...

Dit jaar viert de Federale Pensioendienst de 50ste verjaardag van het werknemerspensioen. Het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 voerde een rust- en overlevingspensioen voor werknemers in, dat een vorm van sociale verzekering in het leven riep, vermits er een duidelijke link is tussen de pensioenprestatie en de bijdragen. Het KB werd intussen talloze keren gewijzigd: er werd een loongrens ingevoerd, de bijdragen verhoogden, de gelijkstellingen werden beperkt, om er maar een paar te noemen.ANNEMIE GODDEFROY & JULIE MARTIN