Thematisch verlof

Een thematisch verlof is een periode waarin u het werk geheel of gedeeltelijk kunt onderbreken voor een welbepaalde reden: om medische bijstand te verlenen aan een ziek gezinslid of familielid, om voor een kind te zorgen (ouderschapsverlof), of om iemand bij te staan in de palliatieve fase van zijn leven (palliatief verlof). De thematische verloven gelden zowel bij de overheid als in de privésector. De overheid waarbij u werkt, moet dit verlof wel reglementair voorzien hebben.
...