De voordelen voor u als werknemer

Vier vijfde werken met een aanvullende uitkering: vanaf uw vijftigste hebt u het recht vier vijfde te gaan werken. Voorwaarde: u moet minstens twintig jaar loontrekkende zijn geweest en minstens 3 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever (slechts 2 jaar als u aangeworven bent na uw 50ste en één jaar bij aanwerving na uw 55ste). Uw werkgever kan dit nooit weigeren. Bovenop uw salaris ontvangt u van de RVA een maandelijkse uitkering (bruto) van euro 205,57 (euro 248,08 voor alleenwonenden of kinderen ten laste).
...