De voordelen voor u als werknemer

Vier vijfde werken met een aanvullende uitkering: vanaf uw vijftigste hebt u het recht vier vijfde te gaan werken. Voorwaarde: u moet minstens twintig jaar loontrekkende zijn geweest en minstens 3 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever (slechts 2 jaar als u aangeworven bent na uw 50ste en één jaar bij aanwerving na uw 55ste). Uw werkgever kan dit nooit weigeren. Bovenop uw salaris ontvangt u van de RVA een maandelijkse uitkering (bruto) van euro 205,57 (euro 248,08 voor alleenwonenden of kinderen ten laste).
...

Vier vijfde werken met een aanvullende uitkering: vanaf uw vijftigste hebt u het recht vier vijfde te gaan werken. Voorwaarde: u moet minstens twintig jaar loontrekkende zijn geweest en minstens 3 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever (slechts 2 jaar als u aangeworven bent na uw 50ste en één jaar bij aanwerving na uw 55ste). Uw werkgever kan dit nooit weigeren. Bovenop uw salaris ontvangt u van de RVA een maandelijkse uitkering (bruto) van euro 205,57 (euro 248,08 voor alleenwonenden of kinderen ten laste). Halftijds tijdskrediet met een aanvullende uitkering: vanaf uw vijftigste kunt u dit tijdskrediet aanvragen tegen dezelfde voorwaarden als het vier vijfde werken. Alleen als op dat moment meer dan 5 % van de werknemers tijdskrediet heeft opgenomen, mag de werkgever het weigeren. De uitkering van de RVA bedraagt bruto euro 442,57 per maand. Halftijds brugpensioen: soms kunt u vanaf 60 jaar halftijds werken combineren met halftijds brugpensioen. Dat hangt af van de collectieve arbeidsovereenkomst in uw sector of onderneming (info bij uw personeelsdienst). Voor zware beroepen en bij herstructureringen kan dieze formule al ingaan op 58 jaar of zelfs vroeger. Pensioenbonus: als u 62 wordt, krijgt u voor elke dag dat u van dan af nog werkt een bedrag van euro 2,10 (bruto) extra bij uw pensioen (dat komt neer op euro 156 per kwartaal). De maatregel geldt voor gewerkte periodes vanaf 1 januari 2006 en eindigt in principe op 1 december 2012. Minister van Werk Joëlle Milquet zegt in deze Plus Magazine dat ze de bonus wil verhogen (zie pag. 38-39). Werkhervattingstoeslag: als u buiten uw wil werkloos bent geworden en na uw 50ste weer aan de slag gaat, krijgt u 12 maanden lang van de RVA een maandpremie van euro 172,31. U moet minstens 20 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen, maar deze voorwaarde wil minister Milquet nu afschaffen (zie pag. 38-39). De toe-slag geldt niet voor bruggepensioneerden die weer gaan werken. U moet de premie aanvragen bij de instelling die uw werkloosheidsuitkering heeft uitbetaald. Seniorvakantie: als u minstens 50 jaar bent en weer gaat werken, krijgt u onder bepaalde voorwaarden het eerste jaar toch een vorm van vakantiegeld. De RVA betaalt u tijdens uw vakantie een werkloosheidsuitkering (info in elk RVA-kantoor). Gratis outplacement: vanaf 45 jaar (en na minstens één jaar dienst in het bedrijf) hebt u bij een ontslag recht op gratis outplacement bij het zoeken naar een nieuwe job (drie modules van 20 uur, gespreid over 1 jaar). Tewerkstellingscel: als u vanaf 45 jaar het slachtoffer wordt van een herstructurering, kan de ondernemer u niet meer zomaar ontslaan of op brugpensioen sturen. Een tewerk-stellingscel moet u eerst helpen zoeken naar een nieuwe baan. Extra voordelen in Vlaanderen: Landingspremie in de social-profitsector: als u in de social-profitsector werkt en gekozen hebt om na uw 50ste deeltijds te werken, hebt u recht op een aanmoedigingspremie boven-op de aanvullende uitkering van de RVA (euro 322,75 bij halftijds tijdskrediet en euro 75,18 bij vier vijfde werken, wanneer u voordien voltijds werkte). Loopbaanbegeleiding: als u werkt en 50+ bent, kunt u door een erkend centrum gratis of tegen maximaal euro 25 begeleid worden als u een andere richting uit wil met uw carrière(zie www.mijnloopbaanbegeleiding.be) Vanaf uw 50ste betaalt uw werkgever voor u minder sociale lasten. Deze vermindering loopt op met de leeftijd en is het hoogst als u 64 wordt. In Vlaanderen krijgen werkgevers bovendien gedurende een jaar een premie (euro 400 tot euro 1000 per maand) als ze een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze van 50+ in dienst nemen. Wanneer de werkgever beslist om uw arbeidsomstandigheden minder belastend te maken, kan hij hiervoor een subsidie ontvangen van het federale Ervaringsfonds (02 233 45 96 en www.ervaringsfonds.be)