Wie als gepensioneerde werkt en daarvoor een loon ontvangt, betaalt bijdragen voor de sociale zekerheid en die leveren inderdaad geen extra pensioen op. Zeker wie bovenop zijn rustpensioen nog iets wil bijverdienen, haalt dan ook het best eerst even zijn rekenmachine boven. Niet alleen bepaalt de pensioendienst de grenzen waarbinnen toegelaten arbeid mogelijk is (zie kader Grenzen toegelaten arbeid gepensioneerden, p. 69), maar ook de fiscus speelt een belangrijke rol! Wie naast zijn pensioen een ander inkomen verdient (hoe klein dat ook ) zal immers niet meer ten volle kunnen genieten van de belastingvermindering voor gepensioneerden.
...