Wie werkt heeft soms recht op een extraatje bovenop zijn loon of uitkering voor tijdskrediet. Als u een opleiding volgt, kunt u in aanmerking komen voor een terugbetaling van de kosten. En uw poetshulp kunt u tewerkstellen met dienstencheques.
...

Wie werkt heeft soms recht op een extraatje bovenop zijn loon of uitkering voor tijdskrediet. Als u een opleiding volgt, kunt u in aanmerking komen voor een terugbetaling van de kosten. En uw poetshulp kunt u tewerkstellen met dienstencheques. Wie werkloos geweest is en minstens 1 anciënniteitstoeslag genoten heeft (voorwaarden: 50 jaar en minstens 1 jaar werkloos zijn, 20 jaar beroepsverleden) kan een werkhervattingstoeslag krijgen. Dit is een bedrag van euro 165,62 per maand dat de RVA betaalt, bovenop uw loon. U moet wel minstens één volledige maand gewerkt hebben. U moet het werk hervatten in loondienst of in een functie als statutair personeelslid (bijv. leerkracht). Het gaat dus niet om een tewerkstelling als zelfstandige en ook bruggepensioneerden die het werk hervatten kunnen er geen beroep op doen. U krijgt deze toeslag niet automatisch, u moet hem aanvragen via een formulier C 129bis dat u krijgt bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond, Hulpkas). De toeslag zal u worden toegekend tijdens uw werkhervatting voor een periode van 12 maanden die verlengbaar is. Om ervan te kunnen genieten na deze periode van 12 maanden, moet u uw toestand bevestigen bij uw uitbetalingsinstelling, en dit in de loop van de 11de maand. De toeslag zal u opnieuw worden toegekend voor een verlengbare periode van 12 maanden. Info bij de RVA: tel. 02 515 41 11Wie in de privésector een periode het werk stopzet om een opleiding te volgen, een ziek familielid te verzorgen of als werknemer van een onderneming in moeilijkheden, kan in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Het is een extra premie, bovenop de uitkering van de RVA. De duur is echter beperkt tot 2 jaar voor de opleidinspremie en tot 1 jaar voor de andere en dit voordeel geldt niet voor de 'social profit'-sector. LET OP Niet uw woonplaats moet zich in Vlaanderen bevinden, wel de hoofdzetel van uw bedrijf! Brochures en aanvraagformulieren kunt u bestellen bij: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AdministratieWerkgelegenheid, Afdeling Tewerkstelling, Aanmoedigingspremies, Markiesstraat 1, 8e verd. 1000 Brussel, e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be Info: VDAB servicelijn, tel. 0800 30 700 (ma-vr 8 tot 20 uur). De reglementering van de opleidingen is geregionaliseerd. Afhankelijk van het gewest waar u woont, moet u te rade bij de VDAB (voor Vlaanderen), de Forem (Wallonië) of de BGDA (Brussel). OpleidingschequesAlle werknemers die in Vlaanderen of in het Brussels Gewest wonen, kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. De opleiding moet verstrekt worden door een erkende instelling en ze moet bijdragen tot uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Let wel: enkel de rechtstreekse of directe kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests...) worden terugbetaald. En per kalenderjaar kunt u maximaal voor e 250 opleidingscheques aankopen. Voor een lijst van de erkende instellingen VDAB servicelijn tel. 0800 30 700 of website: www.vdab.opleidingscheques.be. Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet