Met de jaren wordt ons organisme fragieler en vergroot de kans op ernstige vormen van infectieziekten. Dat besef heeft de jongste jaren het onderzoek naar geschikte vaccins voor oudere leeftijdsgroepen doen explode- ren. Het leverde nieuwe inzichten en werkzame stoffen op.
...