Bepaling van het gewicht

WAAROM Overgewicht is een risicofactor voor suikerziekte, hart- en vaataandoeningen, artrose, kanker,... Ook een plotse gewichtsdaling kan op een ziekte wijzen.
...

WAAROM Overgewicht is een risicofactor voor suikerziekte, hart- en vaataandoeningen, artrose, kanker,... Ook een plotse gewichtsdaling kan op een ziekte wijzen. WANNEER Laat de arts eenmaal per jaar uw lichaamslengte bepalen. Uw gewicht kunt u 1 keer per maand meten. HOE Met deze twee gegevens berekent u uw Body Mass Index (BMI): BMI = gewicht/lengte2 (het BMI is het gewicht in kg gedeeld door de lengte in meter, in het kwadraat).. Het resultaat: BMI lager dan 20: u weegt te weinig BMI tussen 20 en 25: uw gewicht is op peil BMI boven de 25: u hebt overgewicht BMI vanaf 30: u bent zwaarlijvig en loopt een verhoogd ziekterisico. WAAROM Een verhoogde bloeddruk is niet altijd merkbaar maar kan toch leiden tot hart- en vaataandoeningen, een hart-infarct, een beroerte. WANNEER Vanaf 40 jaar een keer per jaar. De meeste huisartsen doen het automatisch, bij elke raadpleging. HOE Met een bloeddrukmeter. WAAROM Een te hoog cholesterolgehalte in uw bloed zult u niet voelen, maar ook hier betekent een verhoogde waarde een groter risico op hart- en vaatziekten. WANNEER Vanaf 40 jaar eenmaal per jaar HOE De huisarts neemt een bloedstaal dat in het laboratorium onderzocht wordt. WAAROM Het aantal gevallen van huidkanker is sterk toegenomen. Overdadige blootstelling aan de zon met onvoldoende bescherming verhoogt het risico. Hoe bleker uw huid, hoe groter het risico. WANNEER Ofwel 1 keer per jaar (u kunt gebruik maken van de jaarlijkse Euro Melanoma Day in mei om een gratis onderzoek te ondergaan) ofwel onmiddellijk, als u merkt dat een moedervlekje vergroot, een andere vorm krijgt of van kleur verandert. HOE Opsporen van verdachte huidvlekjes door een huisarts of een huidspecialist. WAAROM Om bijziendheid, verziendheid, aantasting van het netvlies, staar of een verhoogde druk in de oogbol tijdig te laten opsporen en corrigeren. WANNEER Vanaf 35 jaar 1 maal per jaar of meteen als u een probleem ondervindt HOE De oogarts zal bepalen welke onderzoeken nodig zijn. WAAROM Met de leeftijd gaat het gehoor achteruit zonder dat we dat merken. WANNEER Vanaf 65 jaar 1 keer per jaar. Eerder als u merkt dat u meer moeite krijgt om gesprekken te volgen in een rumoerige omgeving. HOE Raadpleeg een audicien of een oorspecialist die een gehoortest uitvoert. WAAROM Van diabetes merkt u aanvankelijk niets. Onbehandelde diabetes verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en nierproblemen. WANNEER Vanaf 50 jaar om de 3 jaar. HOE Door onderzoek van een bloedstaal. WAAROM Om tandvleesontstekingen, parodontitis en gaatjes tijdig te behandelen en om tandplaque te laten verwijderen. WANNEER Eenmaal per jaar. HOE De tandarts bepaalt welke verzorging noodzakelijk is. A Leen Baekelandt