In ons land kunt u werken onder drie verschillende statuten: als loontrekkende, als zelfstandige of als ambtenaar. Ook onze pensioendiensten kennen deze drievuldigheid. Gelukkig voor mensen met een gemengde loopbaan worden er meer en meer bruggen geslagen tussen deze drie diensten. Plus Magazine peilde bij zijn lezers naar de (on)tevredenheid over deze (samen)werking en legde de probleempunten voor aan een specialistenpanel. Rond onze tafel zaten (van links achteraan naar rechts op de foto): Micheline Schaus (adjunct-adviseur bij de communicatiedienst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - RSVZ), Dominique Blampain (directrice Communicatie bij de Pensioendienst voor de overheidsector - PDOS), Dominique Lemaire (coördinator gemeenschappelijke projecten), Vik Beullens en Christophe Blérot - resp. Nederlandstalige en Franstalige attaché Externe communicatie bij de Rijksdienst voor pensioenen - RVP). Op de rug: onze journalisten Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet.
...