Medische beeldvorming wordt voor verschillende doeleinden ingezet: van een diagnose, over de vroegtijdige opsporing van bepaalde aandoeningen, tot het evalueren van een therapie. Je behandelende arts schrijft ze voor, maar in tegenstelling tot vroeger, heeft de radioloog, de specialist op het vlak van medische beelden, een substitutierecht. Als hij oordeelt dat een andere techniek geschikter of veiliger is, mag hij daarvoor kiezen. Voortaan wordt er dus doeltreffender onderzocht op basis van richtlijnen. Wat niet wegneemt dat je zelf ook best weet waar je aan toe bent, vindt ook dokter Geert Villeirs (UZ Gent), voorzitter van de Belgische Vereniging voor Radiologie en het Belgian Medical Imaging Platform.
...