Als patiënt heb je het recht om te weten hoeveel een ingreep of opname jou (bij bena...

Als patiënt heb je het recht om te weten hoeveel een ingreep of opname jou (bij benadering) zal kosten. De Christelijke Mutualiteiten (CM) vergeleken 99 websites van Belgische ziekenhuizen. Daar staat veel informatie op over je patiëntenrechten en je ziekenhuisfactuur, maar slechts één op drie websites biedt een echte kostenraming. Heb je een probleem met je ziekenhuisfactuur, vraag dan zeker hulp aan je ziekenfonds.