Waarom moeten 's avonds de lichten uit bij het opstijgen en dalen?

Geert Sciot (Brussels Airlines): De hoofdreden daarvoor is veiligheid. In geval er iets gebeurt, is het belangrijk dat uw ogen aangepast zijn aan het buitenlicht. Die acclimatisatie kan cruciaal zijn. Vandaar dat ook altijd de luikjes naar boven moeten bij het opstijgen en dalen.
...