Kan je na een langdurige ziekte, zoals een burn-out, je functie weer opnemen en onder welke voorwaarden? Is je werkgever verplicht om je weer in dienst te nemen als je gedeeltelijk werkongeschikt bent? En wat gebeurt er als je permanent arbeidsongeschikt wordt verklaard? Catherine Legardien, jurist bij Partena professional, geeft antwoord op deze en andere vragen.
...

Kan je na een langdurige ziekte, zoals een burn-out, je functie weer opnemen en onder welke voorwaarden? Is je werkgever verplicht om je weer in dienst te nemen als je gedeeltelijk werkongeschikt bent? En wat gebeurt er als je permanent arbeidsongeschikt wordt verklaard? Catherine Legardien, jurist bij Partena professional, geeft antwoord op deze en andere vragen. Catherine Legardien: Je werkgever moet je dan heraanstellen in je functie en dit onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor je arbeidsongeschiktheid. Dat is het principe. Maar in de praktijk ligt die herintegratie soms ingewikkelder. Want als je ziekteperiode redelijk lang heeft geduurd, kan het zijn dat je job intussen is opgeheven of dat er binnen het bedrijf een reorganisatie werd doorgevoerd. Op dat moment moeten jij en je werkgever gaan samenzitten om nieuwe arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Daarbij moet dan rekening worden gehouden dat de werkomstandigheden van voor je arbeidsongeschiktheid werd, zoveel mogelijk behouden blijven. Catherine Legardien: Uiteraard. Er is geen sprake van dat er aan je loon wordt geraakt. Dit geldt niet alleen voor je loon zelf, maar ook voor alle extra voordelen die met je loon samenhangen, zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen, de groepsverzekering, enz. Hetzelfde geldt eveneens voor je werkuren. Werkte je voorheen voltijds van 9 tot 17 uur, dan moet je deze oorspronkelijke werkregeling kunnen verderzetten. Catherine Legardien: In sommige sectoren, zoals IT en het bankwezen (digitalisering), kan er op een jaar, of zelfs op een paar maanden veel veranderen. Waardoor je werkgever niet langer weet hoe hij je bij je terugkeer dezelfde functie uit het verleden kan aanbieden. Hij kan dit oplossen door je, indien mogelijk, een gelijkwaardige functie binnen het bedrijf voor te stellen. Of hij kan je een bijscholing laten volgen, zodat je opnieuw in een gelijkwaardige functie kan worden ingezet. Maar dit soort beslissingen moet in principe worden onderhandeld tussen jou en je werkgever. Beide partijen moeten rond de tafel gaan zitten en een toekomstplan uitwerken. Catherine Legardien: In de praktijk is dit een erg delicate kwestie. Het komt erop neer dat je werkgever jou vraagt om zelf ontslag te nemen. Zoiets kan een bedrijf niet maken. En je ontslaan? Ook dat houdt grote risico's in... Catherine Legardien: Je kan als werknemer dan een klacht indienen voor onrechtmatig ontslag en discriminatie op grond van je gezondheidstoestand. Je werkgever moet vervolgens haarfijn kunnen aantonen dat jouw terugkeer een probleem is en bovendien moet hij bewijzen dat hij geen andere keuze heeft dan je te ontslaan. Catherine Legardien: Hierbij is het zogenaamde re-integratietraject van belang, een evaluatie die wordt opgestart door de preventieadviseur-arbeidsarts. Hij oordeelt of je tijdelijk of permanent geschikt bent om weer aan de slag te gaan. Stel, je bent arbeider, je bent al enige tijd werkonbekwaam en je hebt nog niet aangegeven terug te willen keren. Dan kan je werkgever, maar ook jij als werknemer en zelfs de adviserend arts van je ziekenfonds, de preventieadviseur-arbeidsarts om een re-integratietraject vragen. Dit kan dan leiden tot een plan met daarin concrete en gedetailleerde voorstellen voor mogelijke aanpassingen van je werksituatie of een beschrijving van andere mogelijke functies. Bedoeling is om je de mogelijkheid te geven naar een meer geschikte of een andere baan terug te keren. De enige weg via dewelke je werkgever kan vaststellen dat jij permanent ongeschikt bent voor de job is eveneens via dit re-integratietraject. Het is dus in bepaalde gevallen ook de manier om je contract te kunnen beëindigen op grond van medische overmacht (lees ook: Verbreking door medische overmacht).