Uiteraard zal uw ziekenfonds ongeacht uw leeftijd doorgaan met de (gedeeltelijke) terugbetaling van gezondheidskosten: raadplegingen bij de dokter, medische onderzoeken, tandartsbezoeken, een aantal behandelingen bij de kinesist, een ziekenhuisopname,... De terugbetalingen dekken het geheel of een deel van de kosten op basis van de regels en tarieven opgelegd door het Riziv. Heel wat mensen hebben daarbovenop een hospitalisatieverzekering genomen bij hun ziekenfonds of bij een privéverzekeraar. Moet u zich zorgen maken over uw hospitalisatieverzekering als u een zekere leeft...

Uiteraard zal uw ziekenfonds ongeacht uw leeftijd doorgaan met de (gedeeltelijke) terugbetaling van gezondheidskosten: raadplegingen bij de dokter, medische onderzoeken, tandartsbezoeken, een aantal behandelingen bij de kinesist, een ziekenhuisopname,... De terugbetalingen dekken het geheel of een deel van de kosten op basis van de regels en tarieven opgelegd door het Riziv. Heel wat mensen hebben daarbovenop een hospitalisatieverzekering genomen bij hun ziekenfonds of bij een privéverzekeraar. Moet u zich zorgen maken over uw hospitalisatieverzekering als u een zekere leeftijd bereikt? Mag de verzekeringsmaatschappij of het ziekenfonds op een bepaald moment een einde maken aan uw contract? Zullen de premies op de lange termijn niet te zwaar doorwegen? Pascaline Draux, juridisch raadgever bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: "De situatie verschilt erg van de ene verzekeraar tot de andere, zowel voor privéverzekeraars als ziekenfondsen. De bepaling van het bedrag van de premie gebeurt op basis van criteria die de verzekeraar vastlegt, waaronder de leeftijd van de verzekerde, zijn gezondheidstoestand op het moment van het ondertekenen van het verzekeringscontract. Veel verzekeraars leggen een leeftijdsgrens op, waarboven men geen verzekering meer kan sluiten (vaak 60 jaar). U hebt er dus alle belang bij om tijdig een hospitalisatieverzekering af te sluiten." "Neen. Buiten het geval van fraude, worden de contracten voor een hospitalisatieverzekering afgesloten voor het leven. Een verzekeraar kan het contract dus niet opzeggen met het motief dat u 'te oud bent geworden' of te vaak gehospitaliseerd." "Het is inderdaad zo dat een ouder iemand een hogere premie betaalt dan een jongere. Maar de wet voorziet wel in een mechanisme om een plotse stijging van de premies te verhinderen: de premies mogen enkel geïndexeerd of verhoogd worden met akkoord van de Nationale Bank van België. De indexering gebeurt ofwel op basis van de index van de consumptieprijzen, ofwel op basis van de gezondheidsindex. De medische index (een soort prijsindex die de gemiddelde stijging van de kosten van een ziekenhuisverblijf weergeeft) wordt enkel toegepast als hij boven de index van de consumptieprijzen uitkomt. De Federale Overheidsdienst Economie berekent de medische indexen per type waarborg op basis van een koninklijk besluit van 1 februari 2010. Voorlopig worden de medische indexen enkel berekend voor de waarborgen 'eenpersoonskamer' en 'twee- en meerpersoonskamer' voor 5 leeftijdsklassen." Niet alle contracten bieden dezelfde dekking. Let vooral goed op de uitsluitingen. Voorziet uw contract in een franchise, dan kunt u uw premie laag houden als u kiest voor een hoge franchise Hebt u een hospitalisatieverzekering via uw werkgever, informeer u over de mogelijke verderzetting vanaf uw pensioen. Uiteraard heeft een individueel contract niet dezelfde voorwaarden als een groepscontract.