Ons perceel is afgescheiden van dat van onze buren door een gemeenschappelijke sparrenhaag. In juli 2019 heeft onze buur de haag geschoren, maar enkel aan zijn kant. Daardoor zijn de sparren bruin geworden. Dit voorjaar heeft hij opnieuw stevig gesnoeid aan zijn kant. Wij vrezen dat de sparren het niet gaan ...

Ons perceel is afgescheiden van dat van onze buren door een gemeenschappelijke sparrenhaag. In juli 2019 heeft onze buur de haag geschoren, maar enkel aan zijn kant. Daardoor zijn de sparren bruin geworden. Dit voorjaar heeft hij opnieuw stevig gesnoeid aan zijn kant. Wij vrezen dat de sparren het niet gaan overleven. Wat kunnen we doen? Doordat de haag gemeenschappelijk is, ontstaat een vorm van mede-eigendom. Elke buur heeft het recht om gebruik te maken van de haag alsof hij alleen eigenaar is, maar beide buren moeten de haag ook onderhouden. En beide buren moeten de bestemming van de haag respecteren en rekening houden met het recht van de andere buur. Volgens dit principe mag geen van beide buren de haag verwijderen of veranderingen aanbrengen zonder het akkoord van de andere buur. De rechtspraak stelt ook dat een buur geen schade mag toebrengen bij de buren. De handelingen van jullie buur kunnen dan ook worden veroordeeld. Niet alleen bracht hij veranderingen aan, maar door zijn handelen dreigt de haag verloren te gaan. Dit kan worden beschouwd als rechtsmisbruik en/of burenhinder. Jullie kunnen best een brief schrijven aan de vrederechter van het kanton waar jullie wonen om jullie buur te laten oproepen voor een verzoeningsprocedure. Jullie worden dan samen met jullie buur opgeroepen om een minnelijke regeling te zoeken. Lukt dat niet, dan kunnen jullie met een verzoekschrift een procedure starten bij de vrederechter en op basis van rechtsmisbruik eisen dat jullie buur de haag in de oorspronkelijke staat herstelt.