Sinds meerdere jaren heb ik last van bloedend tandvlees. Alles heb ik al geprobeerd: spoelen met zuurstofwater, tandpasta die tandsteen bestrijdt... Niets schijnt te helpen. Weet u raad?

Dokter Jan Bosmans: Ik wou dat er een eenvoudig middeltje bestond tegen bloedend tandvlees. Jammer genoeg is dat niet het geval. Bovendien is het bloedverlies slechts het topje van de ijsberg. Bloedend tandvlees is het teken dat er een chronische ontsteking is van de weefsels die de tanden en kiezen ter plaatse houden. Tandartsen noemen die aandoening parodontitis. Deze ontsteking laten verdwijnen, vraagt geduld en volharding. Voorkomen dat ze terugkeert, vereist een zeer goede tandhygiëne die levenslang moet worden volgehouden.
...

Dokter Jan Bosmans: Ik wou dat er een eenvoudig middeltje bestond tegen bloedend tandvlees. Jammer genoeg is dat niet het geval. Bovendien is het bloedverlies slechts het topje van de ijsberg. Bloedend tandvlees is het teken dat er een chronische ontsteking is van de weefsels die de tanden en kiezen ter plaatse houden. Tandartsen noemen die aandoening parodontitis. Deze ontsteking laten verdwijnen, vraagt geduld en volharding. Voorkomen dat ze terugkeert, vereist een zeer goede tandhygiëne die levenslang moet worden volgehouden. Bij het ouderworden slijt de tandkroon geleidelijk af en schemert het gele tandbot erdoorheen. Tegelijk trekt het tandvlees zich meestal een beetje terug. Daardoor komt er zicht op een deel van de tandwortel. Als de weefsels in de tandkas echter ontstoken raken, dan trekt het tandvlees zich sneller terug en komt geleidelijk een groter deel van de tandwortel te voorschijn. Blijft deze ontsteking jarenlang bestaan, dan kan de wortel zover bloot komen dat de tanden en kiezen geen steun meer hebben en na een tijd uitvallen. Met ontbrekende tanden lijken we niet alleen plots jaren ouder, het bemoeilijkt ook het bijten en kauwen. En ondanks de hoge kwaliteit van de hedendaagse bruggen en kunstgebitten, proberen we dergelijke hulpmiddelen zolang mogelijk te vermijden. Bovendien kan een ontsteking in de mond aanleiding geven tot gevaarlijke infecties elders in het lichaam. Er zijn zelfs aanduidingen dat bloedend tandvlees hartinfarct en hersentrombose bevordert! De oorzaak van parodontitis is het ontstaan van tandaanslag of plaque aan de basis van de tand. Plaque bestaat uit bacteriën die leven van voedselresten in de mond. Vooral op plekjes die moeilijk met de tandenborstel bereikbaar zijn, kan tandplaque zich ophopen. Tandaanslag zelf is zacht, maar het calcium dat zich in het speeksel bevindt, kan erop neerslaan. Zo ontstaat tandsteen, dat niet meer met de borstel te verwijderen is. Tandsteen irriteert het nabu- rige tandvlees en onderhoudt op die manier een chronische ontsteking. Tegen tandsteen en parodontitis helpt geen enkele tandpasta of spoeling, al probeert de reclame u vaak van het tegendeel te overtuigen. De behandeling van bloedend tandvlees begint bij de tandarts. Hij zal eerst met behulp van speciale instrumenten de tandsteen verwijderen. Als de ontsteking ernstig is, zal hij u mogelijk verwijzen naar een gespecialiseerde collega, een zogenaamde parodontoloog. Is de tandsteen verwijderd, dan zult u adviezen voor een goede tandhygiëne krijgen. Het eerste luidt dat u na elke maaltijd uw tanden moet poetsen, grondig en systematisch. Het tweede advies, dat even belangrijk is, komt erop neer dat u één- of tweemaal per dag de ruimte tussen de tanden vrij moet maken van plaque. Dat kan gebeuren met speciale tandenstokers of met zogenaamde 'interdentale' borsteltjes. In het begin is zoiets lastig, maar na enkele weken wordt het een normaal onderdeel van de dagelijkse hygiëne. Wie die hygiëne levenslang volhoudt, maakt kans om zeer lang een mooi en gezond gebit te behouden! 1130 Brussel, of mail naar lbaekelandt@plusmagazine.be n A Leen Baekelandt