We ademen elke dag ruim tien kubieke meter lucht in, buiten zowel als binnen. Die lucht stroomt rechtstreeks onze longen binnen en komt vervolgens in ons bloed terecht. Als die lucht vervuild is, kan dat een grote impact hebben op onze gezondheid. Logisch dus dat luchtverontreiniging in Europa vandaag de belangrijkste milieugebonden risicofactor voor vroegtijdig overlijden is - dat je met andere woorden de gemiddelde levensverwachting niet haalt. Alleen al in België sterven naar verluidt elk jaar circa 11.000 mensen vroegtijdig door vervuilde lucht. Zowel een kortstondige als een langdurige blootstelling aan vieze lucht heeft merkbare gevolgen voor de gezondheid. Zo hebben astmapatiënten meer last van astmaaanvallen op dagen dat de ozonconcentratie aan de grond hoger is. En wie jarenlang wordt blootgesteld aan hoge concentraties fijnstof in de lucht, loopt een hoger risico op hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en kanker. Die risico's gelden voor ieder van ons, maar chronisch zieken, kinderen en bejaarden zijn uitermate kwetsbaar. Uit tal van studies blijkt bovendien dat gezinnen met een laag inkomen meer blootstaan aan de gevolgen van luchtverontreiniging: ze wonen niet alleen in sterker vervuilde gebieden, ze vinden ook moeilijker de weg naar de gezondheidszorg.
...