Administratie

Pensioen en bijverdienen
...

Pensioen en bijverdienenBegin 2006 kondigden de ministers van Pensioenen en van Middenstand aan dat 65-plussers (64-plus voor vrouwen) die bijverdienen geen formulieren voor de Rijksdienst voor pensioenen en voor de werkgever meer zouden moeten invullen. De maatregel is intussen doorgevoerd. Er geldt één uitzondering. Wie van werken overgaat naar het statuut van gepensioneerde die bijverdient, moet wél een aangifte doen (met formulier 74A en 74 B). Wie al met pensioen is en dan beslist om een centje bij te verdienen, moet geen aangifte meer doen. Let wel, de maatregel geldt enkel voor wie de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft (65/64 jaar). Wie vroeger met pensioen gaat moet aangifte doen. Aanvraag parkeerkaart voor mindervaliden(Plus Magazine nr. 221, p. 93) Mindervaliden met een handicap van onbepaalde duur die een parkeerkaart hebben voor 10 jaar, moeten geen nieuwe aanvragen als de 10 jaar verstreken zijn. Zij krijgen er automatisch een toegestuurd. Deze vereenvoudiging is intussen van kracht. Een tweede staat op stapel: zodra dit wordt goedgekeurd door het parlement, zal wie nog geen parkeerkaart heeft, geen aanvraag meer moeten doen. Annuleringsverzekering reizenEr werd een wetsvoorstel ingediend om reizigers die een annuleringsverzekering sluiten te beschermen. Al te vaak kunnen reisorganisatoren onder de verzekering uitkomen en moet de klant uiteindelijk nog een deel van zijn geannuleerde reis betalen. Het voorstel om een maximumgrens te bepalen (bijv. 10 %) voor het deel dat de klant betaalt is nog niet gerealiseerd. Hier dreigt het vergeethoekje... Misbruik van facturatie en dienst na verkoop(Plus Magazine nr. 222, p. 86) Bedrijven mogen geen supplement meer aanrekenen als een klant een domiciliëring weigert. Wie een beroep doet op de dienst na verkoop moet op een gewone lijn kunnen bellen, niet via dure 0900-lijnen. Beide maatregelen treden in werking in januari 2007. Stilzwijgende verlenging contracten(Plus Magazine nr. 219, p. 90) Het wetsontwerp over de stilzwijgende verlenging van contracten van bepaalde duur (gsm, internet,...) voorziet in het volgende: Borgstelling (Plus Magazine nr. 222, p. 86) Het wetsontwerp over de kosteloze borgtocht werd op 6 november 2006 in de Kamer ingediend. Het moet personen die zich kosteloos borg stellen beter informeren en beschermen. Car-pass (Plus Magazine nr. 218, p. 84) Vanaf 1 december 2006 is de car-pass effectief in werking getreden. Dat is een soort identiteitkaart voor auto's die de historiek van de geregistreerde kilometerstanden weergeeft (belangrijk als u een tweedehands voertuig koopt). De car-pass is inmiddels verplicht. Meer info op www.car-pass.be. Het statuut van 'verhoogde tegemoetkoming'( Plus Magazine nr. 220, p. 85) Het voorstel om het statuut van verhoogde tegemoetkoming uit te breiden en enkel nog afhankelijk te maken van het inkomen, zal uitgevoerd worden vanaf 1 april 2007. Het zal dan herdoopt worden tot OMNIO-statuut omdat het alle economisch zwakke personen beschermt. Minder zware facturenIn 2006 diende de minister ook een wetsontwerp in om de financiële last van de patiënt te verlichten. Zo zal onder andere bij daghospitalisatie geen supplement meer mogen gevraagd worden aan personen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming (binnenkort 'OMNIO-statuut'). Dit voorstel wordt momenteel behandeld in het parlement. Vergoeding medische foutenPatiënten zullen niet meer moeten bewijzen dat ze slachtoffer werden van een medische fout om een vergoeding te krijgen. Die zal betaald worden door een fonds. Het wetsontwerp werd goedgekeurd in de ministerraad en zit momenteel bij de Raad van State. Als alles goed gaat, zal vanaf 2008 alle abnormale schade via dit fonds worden vergoed. nAnnemie Goddefroy en Jocelyne Minet