Door een overlijden worden de erfgenamen 'onverdeelde mede-eigenaars'. Daarnaast kunnen er onverdeeldheden ontstaan bij alle mogelijke burgerlijke en commerciële overeenkomsten die mensen kunnen afsluiten en waardoor de eigendom van een goed niet meer exclusief toebehoort aan één persoon. Maar... waar mensen zijn wordt er 'gemenst' en vaak treedt de ene mens op als wolf voor de andere. Het is dan ook heel menselijk als één van de deelgenoten vreest dat zijn meubilair, geld, kunstwerken of belangrijke documenten wel eens zouden kunnen verdwijnen. Zeker als slechts één van de deelgenoten toegang heeft tot de woning waar de onverdeelde goederen zich bevinden, of tot de bankkluis.
...