Er zijn twee grote huwelijksstelsels: de gemeenschap en de scheiding van goederen. Hebben de echtgenoten niet expliciet (in een overeenkomst) voor één stelsel gekozen, dan vallen ze automatisch onder het wettelijk stelsel. Er zijn dan drie vermogens: het eigen vermogen van elk van de echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen.
...