In de regel is het verstandig een advocaat te raadplegen wanneer u wordt uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen. In dit geval zal uw advocaat in uw plaats op de terechtzitting verschijnen en instaan voor uw verdediging. Als aan een oproeping of een dagvaarding voor de rechtbank geen gevolg wordt gegeven - en er dus op de zitting niemand verschijnt - zal de eisende partij een verstekvonnis vragen (de andere partij heeft verstek laten gaan, vandaar de naam). De rechtbank zal het verzoek tot veroordeling summier onderzoeken en een vonnis vellen zonder rekening te houden met de afwezige partij.
...