Mijn ouders schonken mij twee jaar geleden 50.000 euro van een gemeenschappelijke rekening. Moet ik, nu mijn vader overleden is, erfbelasting betalen op die 50.000 euro?
...