Als u een hospitalisatieverzekering hebt via het werk en de pensioenleeftijd nadert, kunt u theoretisch twee dingen doen: ofwel zet u de collectieve polis verder op individuele basis, ofwel verzekert u zich bij een ziekenfonds. Omdat de voortzetting op individuele basis echter duur kan uitvallen - u betaalt immers het tarief voor uw leeftijd - kunt u ook gebruik maken van een derde mogelijkheid: (lang voor u met pensioen gaat) een wachtpolis sluiten. Dit is een soort voorafbetaling op uw hospitalisatieverzekering zodat u later een verminderde premie zult betalen. Op deze pagina's zetten we de mogelijkheden op een rij, met hun voor- en nadelen, én de kosten.
...