Het maximum bruto werknemerspensioen dat je vandaag ontvangt als je 45 jaar hebt gewerkt is € 2.296,04 voor alleenstaanden en € 2.870,03 voor een gezin. Dit is wat er nog af kan gaan.
...

Het maximum bruto werknemerspensioen dat je vandaag ontvangt als je 45 jaar hebt gewerkt is € 2.296,04 voor alleenstaanden en € 2.870,03 voor een gezin. Dit is wat er nog af kan gaan.Deze socialezekerheidsbijdrage van 3,55% van het brutobedrag van je pensioen moet helpen de ziekte- en invaliditeitsverzekering te financieren. Maar ze wordt enkel afgehouden als het totaal van je pensioen plus je aanvullende voordelen - je groepsverzekering omgezet in een fictieve rente - hoger ligt dan € 1.709,07 (gezin) of € 1.442,08 (alleenstaande). Deze bedragen vormen tegelijk ook een benedengrens. Anders gezegd: de ZIV-bijdrage mag niet tot gevolg hebben dat het totale maandbedrag van je pensioen plus aanvullende voordelen onder deze drempel zakt.Een voorbeeld. Je ontvangt € 1.200 wettelijk pensioen. Toen je stopte met werken kreeg je je groepsverzekering uitbetaald, die omgerekend een fictieve rente van € 250 per maand oplevert. Samengeteld: € 1.450 (1.200+250). Omdat dit bedrag hoger ligt dan de grens van € 1.442,08 wordt er 3,55% afgehouden van je wettelijk pensioen van € 1.200 of € 42,6. Maar omdat het bedrag dat je dan overhoudt - € 1.407,4 (1.200-42,6)+250) - lager ligt dan de grens van € 1.442,08, wordt er slechts € 7,92 ZIV-bijdrage van je wettelijk pensioen van € 1.200 afgehouden, zodat je in totaal (1.192, 08 + 250) niet onder de grens van € 1.442,08 zakt.De solidariteitsbijdrage is een progressieve bijdrage van maximum 2%. Ze wordt afgetrokken van je wettelijk pensioen als dat wettelijk pensioen plus je aanvullende voordelen - je groepsverzekering (kapitalen uitbetaald vanaf 1997) omgezet in een fictieve rente - boven het grensbedrag van € 2.620,56 uitkomt.Die optelsom dient dus enkel en alleen om na te gaan of je dat grensbedrag overschrijdt, want voor de berekening van de solidariteitsbijdrage zelf telt je fictieve rente niet mee. De solidariteitsbijdrage stijgt progressief tot de volle 2% wanneer je wettelijk pensioen plus je fictieve rente boven € 2.919,13 uitkomt.Het voorschot op de personenbelasting hangt af van het bedrag van je pensioen, je gezinssituatie en het aantal personen dat je ten laste hebt. Kinderen die minstens 66% mindervalide zijn tellen mee als twee personen. Heb je geen kinderen ten laste, dan wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden als je pensioen hoger ligt dan € 1.170 (alleenstaande of overlevingspensioen) of € 1.665 (gezinspensioen). Deze bedragen stijgen naarmate je aantal kinderen ten laste.Je vindt de tabellen met de solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing terug op www.onprvp.fgov.be > De berekening van je pensioenANNEMIE GODDEFROYDe berekening van de bijdragen en belastingen die van je pensioen afgaan is behoorlijk ingewikkeld.