Dit zijn de belangrijkste principes die de regering hoopt te realiseren om meer oudere werknemers aan de slag te houden, zoals omschreven in het Generatiepact.
...

Dit zijn de belangrijkste principes die de regering hoopt te realiseren om meer oudere werknemers aan de slag te houden, zoals omschreven in het Generatiepact. Vanaf 2008 wordt de leeftijd van het brugpensioen opgetrokken tot 60 jaar mits een loopbaan van 30 jaar voor mannen en van 26 jaar voor vrouwen. Vanaf 2012 moet men een beroepsloopbaan van 35 jaar achter de rug hebben om van een brugpensioen te kunnen genieten. Afwijkingen: het brugpensioen blijft behouden op 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar voor mannen (30 jaar voor vrouwen) voor bepaalde 'zware' beroepen het brugpensioen blijft behouden op 56 voor bouwvakkers die arbeidsongeschikt zijn of die 20 jaar nachtarbeid verricht hebben het brugpensioen op 50, 52 en 55 jaar blijft van toepassing in geval van een herstructurering van een bedrijf met begeleidingsplan (zie verder). Werknemers die ouder zijn dan 55 kunnen voortaan een tijdskrediet (werkduurverkorting met 1/5de) vragen, behalve voor bepaalde sleutelfuncties. Bedoeling: ze langer aan de slag houden door de prestaties op het einde van hun loopbaan te verlichten. De grens van 5 % van het personeel van een onderneming vervalt. Concreet zal een werkgever geen tijdskrediet meer kunnen weigeren aan een werknemer die ouder is dan 55 jaar tenzij dit de organisatie van het bedrijf in het gedrang brengt. Verandert eveneens: de verplichte anciënniteit van 5 jaar binnen het bedrijf wordt herleid tot 2 jaar voor werknemers die aangeworven werden vanaf 50 jaar (1 jaar voor werknemers aangeworven na 55 jaar). Er zijn nieuwe regels om het aantal werknemers dat met brugpensioen gaat na een herstructurering te beperken: een herstructureringsbonus voor de werknemer die opnieuw werk vindt en die in aanmerking komt om in de regeling van de vervroegde uittreding te stappen de oprichting van een tewerkstellingscel. De werknemers zullen gedurende 6 maanden begeleid worden bij het zoeken naar werk met behoud van hun salaris (ze zullen kunnen worden afgetrokken van de opzegvergoeding). Deelname is vrijwillig, maar indien een werknemer van +45 ze weigert, verliest hij het recht op het behoud van zijn salaris gedurende 6 maanden. bij weigering van een werkaanbieding in het kader van de tewerkstellingscel, kan de werknemer gestraft worden door de RVA. Bij een tweede weigering zal de opschorting definitief zijn. indien de werknemers na 6 maanden begeleiding door de tewerkstellingscel, geen werk gevonden hebben, mogen zij met vervroegd brugpensioen maar ze moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Algemeen genomen zullen de werknemers die blijven werken tot na de leeftijd van 62 jaar een pensioenbonus krijgen.A