Wat moet er gebeuren om onze pensioenen betaalbaar te houden? En hoe geef je mensen terug zekerheid? We vroegen het aan Frank Vandenbroucke en Jean Hindriks. De eerste is Vlaming, ex-minister van onder meer Pensioenen en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De tweede is Franstalig, professor economie aan de UCL en lid van denktank Itinera. Beiden zijn ervan overtuigd dat angst een slechte raadgever is. Ze pleiten voor een nieuwe vorm van solidariteit tussen de generaties. En nemen daarbij geen blad voor de mond.
...