Pensioenspaarverzekeringen brachten over de laatste 5 jaar gemiddeld 4 tot 4,4 % per jaar op. Bij pensioenspaarfondsen hangt het rendement af van het soort fonds (defensief, neutraal, dynamisch). Op de rechterpagina vindt u 3 tabellen met de pensioenspaarfondsen en hun gemiddelde jaarlijkse prestaties over het laatste jaar (2008 dus), de laatste vijf jaar, de laatste tien jaar en sinds hun oprichting. Het rendement van fondsen sinds hun oprichting is enkel opgenomen als ze al van voor 1993 be-stonden. Meer dan 15 jaar dus, ideaal om na te gaan wat het gemiddelde rendement is op echt lange termijn. Als er geen cijfer staat in deze kolom betekent dit gewoon dat het fonds toe...

Pensioenspaarverzekeringen brachten over de laatste 5 jaar gemiddeld 4 tot 4,4 % per jaar op. Bij pensioenspaarfondsen hangt het rendement af van het soort fonds (defensief, neutraal, dynamisch). Op de rechterpagina vindt u 3 tabellen met de pensioenspaarfondsen en hun gemiddelde jaarlijkse prestaties over het laatste jaar (2008 dus), de laatste vijf jaar, de laatste tien jaar en sinds hun oprichting. Het rendement van fondsen sinds hun oprichting is enkel opgenomen als ze al van voor 1993 be-stonden. Meer dan 15 jaar dus, ideaal om na te gaan wat het gemiddelde rendement is op echt lange termijn. Als er geen cijfer staat in deze kolom betekent dit gewoon dat het fonds toen nog niet (lang genoeg) bestond. De eerste kolom van de gemiddelde prestaties toont het verlies dat uw fonds maakte tegenover de situatie eind 2007. Aangezien de beurs al 12 maanden aan het zakken is, staan deze cijfers diep in het rood. Als u een fonds had van euro 10.000 vorig jaar en uw rendement is 20 % gezakt, dan hebt u vandaag euro 8000. In de 2de kolom vindt u terug wat het fonds presteerde de laatste 5 jaar (dus inclusief het laatste jaar!). 2008 heeft een belangrijke invloed op het rendement van de laatste 5 jaar: het gemiddelde rendement van een pensioenfonds op 5 jaar ligt nu op +/-7 % terwijl dit vorig jaar (zonder het rampjaar 2008) op ongeveer 14 % lag. De derde kolom geeft het gemiddelde van de laatste 10 jaar. Daar zat dus niet alleen het slechte beursjaar 2008 in, maar ook de slechte beursjaren (na het uiteenspatten van de technologiebel) 2000, 2001 en 2002. Het gemiddelde op 10 jaar ligt dus heel laag, omdat dit een periode was met abnormaal veel slechte beursjaren. De vierde kolom geeft de rendementen sinds de start (eind jaren tachtig) van de pensioenfondsen (gemiddeld rond de 7 %). Deze periode is het meest representatief omdat er daar geen abnormaal veel goede of slechte beursjaren waren. Voor de toekomst (meer dan 10 jaar) mag u dus ook uitgaan van een rendement van om en bij de 7 % elk jaar. De laatste 10 jaar lag het gemiddeld rendement slechts rond de 1,5 %. Een pak lager dus dan op een pensioenspaarverzekering. Uiteraard moeten we wel toegeven dat de prestaties van de laatste 10 jaar zeker niet representatief zijn. In het voorjaar van 2000 zakte de beurs immers enorm (door de problemen in de technologiesector) en ze bleef dalen tot in 2003. En de crash van het laatste jaar als gevolg van de kredietcrisis was ook meer dan buitengewoon te noemen. Dergelijke scenario's op 10 jaar tijd zijn toch wel eerder uitzonderlijk. Vandaar dat men dikwijls zegt dat men een pensioenspaarfonds moet zien als een belegging op meer dan 10 jaar. Bij de defensieve fondsen wordt er ongeveer voor 30 % in aandelen belegd, 30 % in obligaties en 10 % in cash. Hier is er toch al een merkelijk verschil met de dynamische fondsen. Want daar waar hun dynamische broertjes gemiddeld meer dan 21 % verloren, is dat hier maar 9 %. Dergelijke fondsen zijn dus beter bestand tegen een sterke daling van de beurs. Al blijft -9 % te veel voor wie geen of weinig risico wil nemen. Bij de neutrale pensioenspaarfondsen is de schade uiteraard beperkter dan bij de meer risicovolle dynamische soorten. Een neutraal fonds belegt immers ongeveer 50 % in aandelen en 50 % in obligaties. Maar we moeten toch vaststellen dat we toch nog steeds tegen een verlies van bijna 16 % aankijken in het laatste jaar. Deze fondsen zijn dus zeker geen alternatief voor wie geen of weinig risico wil nemen.