Mijn vader is vorig jaar overleden. De erfenis werd verdeeld tussen mijn twee broers en mezelf. Nu blijkt uit een testament dat mijn vader had gemaakt, dat hij een som wou nalaten aan zijn jongere zus. Moeten wij alsnog rekening houden met dit testament en alles herbekijken?

Om te beginnen kijk je best goed na of het testament dat je hebt gevonden geldig is. Een eigenhandig testament moet met de hand geschreven zijn, gedateerd en ondertekend. Als aan één ...

Om te beginnen kijk je best goed na of het testament dat je hebt gevonden geldig is. Een eigenhandig testament moet met de hand geschreven zijn, gedateerd en ondertekend. Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, is het niet geldig.Blijkt het testament geldig, dan zal je daar inderdaad rekening mee moeten houden, want de verjaringstermijn (10 jaar) is nog niet voorbij. Je moet het eigenhandig testament aan een notaris overhandigen, die het aan een notariële akte zal hechten. Binnen de maand legt de notaris dan een eensluidend verklaard afschrift van de akte van neerlegging en van het testament neer op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het gaat hier om een testament met een bijzonder legaat, namelijk de geldsom voor jullie tante. In dat geval gaat de geldsom af van de erfenis van de andere erfgenamen. De som mag er wel niet voor zorgen dat jullie reservataire deel wordt aangetast.