Mijn zoon ging een lening op abetaling aan bij de bank, voor privédoeleinden. Maar met die overeenkomst lijkt er wat mis te zijn. Zo is het exemplaar dat mijn zoon kreeg niet hetzelfde als dat wat de bank behield, kloppen de data op de overeenkomst niet enzovoort. Kan mijn zoon hier iets tegen beginnen?
...

Mijn zoon ging een lening op abetaling aan bij de bank, voor privédoeleinden. Maar met die overeenkomst lijkt er wat mis te zijn. Zo is het exemplaar dat mijn zoon kreeg niet hetzelfde als dat wat de bank behield, kloppen de data op de overeenkomst niet enzovoort. Kan mijn zoon hier iets tegen beginnen?Uw zoon ging een krediet aan dat onder de wettelijke regeling van het consumentenkrediet valt. Deze wetgeving is behoorlijk streng en somt strikte vereisten op waaraan een kredietovereenkomst moet voldoen. Zo moeten er een hele reeks verplichte vermeldingen in staan: het bedrag, de terugbetalingsvoorwaarden, de interest die van toepassing is bij een betalingsachterstand, enz. Elke partij die de overeenkomst sluit en die een verschillend belang heeft, evenals de kredietbemiddelaar, krijgt een exemplaar van de kredietovereenkomst. Die exemplaren moeten conform zijn aan elkaar. Als dat niet het geval is, kan de rechter de overeenkomst nietig verklaren of kan hij de verplichtingen van de consument afzwakken, tot hoogstens de prijs bij contante betaling of tot het ontleende bedrag.