De regering heeft haar Generatiepact voorge-steld, een contract tussen de generaties. In juridische termen impliceert het woord 'contract' het akkoord van twee partijen, in dit geval de generaties. Het is dan ook kras te moeten vaststellen dat in een debat dat zo kapitaal is voor de toekomst van onze sociale zekerheid, de werknemers en de senioren uitvoerig geconsulteerd werden via hun syndicale organisaties, maar dat naar de jongeren niet werd geluisterd. Waar is dan het akkoord van...