De vele investeerders die recent een opbrengsteigendom hebben gekocht, geven grif toe dat ze teleurgesteld zijn: de potentiële huurders staan niet meteen te dringen. Onderzoek van Immoweb toonde het al eerder aan: sinds 2009 gaan de huurprijzen in dalende lijn, zeker wat de huizen betreft. Kan je maar beter niet meer in bakstenen beleggen?
...