Op 28 mei 2002 werd de Wet op de euthanasie gestemd. Een thema dat niemand onberoerd laat, welke strekking we ook aanhangen. Eind vorig jaar nog hielden 65 professoren, psychiaters en psychologen in een open brief aan De Morgen een pleidooi om de mogelijkheid van euthanasie bij psychisch lijden uit de wet te halen. Van een wetswijziging is momenteel geen sprake, maar de discussie is er niet minder om. Anderzijds is er een grote maatschappelijke onderstroom om de wet uit te breiden naar personen met dementie of een verworven wilsonbekwaamheid. Hierover diende federaal parlementslid Karin Jiroflée (sp.a) in april 2015 een wetsvoorstel in.
...