B este Plus Magazine, Met dit schrijven wil ik al uw lezers waarschuwen, die net als ik nog een centje bijverdienen bij hun pensioen. Zij blijven (net als ik) hoogstwaarschijnlijk braaf binnen de toegelaten grenzen. Maar daarmee is het verhaal niet af!
...

B este Plus Magazine, Met dit schrijven wil ik al uw lezers waarschuwen, die net als ik nog een centje bijverdienen bij hun pensioen. Zij blijven (net als ik) hoogstwaarschijnlijk braaf binnen de toegelaten grenzen. Maar daarmee is het verhaal niet af! Twee jaar later krijgen zij een fiscale rekening gepresenteerd, waar ze wel eens van zouden kunnen schrikken. De fiscus belast onze zuurverdiende extra's aan... 50 %. Ik heb mijn afrekening voor het inkomstenjaar 2002 gekregen. Ik heb dat jaar euro 5949 bijverdiend, bovenop mijn pensioen. Binnen de twee maanden moet ik nu euro 4265,17 terugbetalen. Ik voel mij werkelijk bestolen. Als u het mij vraagt, stimuleert de Staat op die manier enkel het zwartwerk! " Vriendelijke groeten, M.V., Groot-Bijgaarden De opmerkingen van onze lezer uit Groot-Bijgaarden, zijn heel terecht. Zodra u een inkomen verdient bovenop het pensioen, vermindert de belastingvermindering waarop u recht hebt als gepensioneerde. Een woordje uitleg.Als uw inkomsten uitsluitend uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten (werkloosheids-, ziekte-uitkering) bestaan en onder een bepaalde grens blijven, hoeft u geen belasting te betalen. Voor pensioenen en werkloosheidsuitkeringen valt de grens samen met de maximumwerkloosheidsuitkering (anciënniteitstoeslag niet inbegrepen), momenteel iets meer dan euro 12.000 per jaar. Wie méér pensioen heeft, krijgt een belastingvrije som, een inkomen dus waarop geen belasting moet betaald worden. In 2004 is dit euro 5660. Bovendien hebben gepensioneerden een belastingvermindering, dus een korting op de belasting die ze moeten betalen. In 2004 bedraagt deze maximaal euro 1637,96 per persoon. Maar let op! Voor gepensioneerden die naast hun pensioen ook andere inkomsten hebben, wordt deze belastingvermindering volgens een ingewikkelde formule afgebouwd. Volgende voorbeelden zullen de situatie wellicht duidelijk maken. Voorbeelden Jan heeft euro 12.000 pensioen en geen andere inkomsten. Hij betaalt geen belasting. Karel heeft euro 11.000 pensioen en klust bij voor euro 1000. Ook hij heeft dus een inkomen van euro 12.000. Maar voor hem ziet het fiscale kostenplaatje er heel anders uit: euro 11.000 pensioen + euro 1.000 bijverdienste euro 12.000 = het totale inkomen van Karel De belasting voor Karel bedraagt: euro 3.252,50 basisbelasting - euro 1.415,00 korting wegens belastingvrije som - euro 1.501,50 vermindering wegens pensioen te betalen: euro 336,00 (+ gemeentebelasting) Karel stond er dus fiscaal beter voor zonder bijverdienste! Piet vult zijn pensioen van euro 12.000 aan met een bijverdienste die hem euro 1000 oplevert. Zijn totale inkomen bedraagt dus euro 13.000, waarvan euro 12.000 pensioen en euro 1000 bijverdienste. Piet betaalt euro 3.552,00 basisbelasting - euro 1.415,00 korting wegens belastingvrije som - euro 1.512,00 vermindering wegens pensioen te betalen: euro 625,00 (+ gemeentebelasting) Besluit: Piet houdt dus nauwelijks méér over dan Jan, die gewoon zijn pensioen ontvangt (375 euro meer om precies te zijn). Bovendien moet hij ook nog rekening houden met eventuele sociale bijdragen die hij wellicht moet betalen! nAnnemie Goddefroy en Jocelyne Minet, m.m.v. Annemie Baekelandt