Zij kennen ons goed. Zij weten waar onze zwakke en onze sterke punten liggen. Als we bij hen zijn, laten we zonder aarzelen het masker vallen, want zij houden van ons zoals wij zijn, zonder omwegen en zonder kunstgrepen. 'Zij', dat zijn onze vrienden en vriendinnen, de mannen en de vrouwen die een bijzonder, bevoorrecht plekje hebben in ons hart omdat zij dat ondefinieerbare iets in zich hebben dat ons troost en kracht geeft. Ze zijn niet talrijk - met twee of drie misschien - maar de waarde van hun vriendschap heeft niets met kwantiteit te maken. Dat is trouwens een van de grote verschillen tussen vrienden en kennissen of, nog afstandelijker, relaties. Vriendschap is per definitie een belangeloze relatie, een band waarvoor we niets in ruil verwachten, een soort geschenkpakket vol vertrouwen, respect en verstandhouding. Dat is bijvoorbeeld niet het geval met relaties, van wie we voor elke dienst eigenlijk een wederdienst verwachten...
...