Laat je iets na aan een goede vriend, dan betaalt die daar vandaag tot 55% belasting op in Vlaanderen. Zelfs op de laagste schijf tot 35.000 euro betaalt die vriend nog altijd 25%. Daar komt vanaf 1 juli 2021 verandering in, want vanaf dan zal je een vriend een erfenis kunnen nalaten. Tot 15.000 euro betaalt die vriend dan hetzelfde tarief als je erfgenamen in rechte lijn op hun eerste schijf: met name 3%. Dat is een korting van maximaal 3.300 euro. Want boven 15.000 euro kan de erfbelasting wel nog tot 55% oplopen. En je mag uiteraard niet vergeten om een testament te maken waarin je je vriend begunstigt.
...

Laat je iets na aan een goede vriend, dan betaalt die daar vandaag tot 55% belasting op in Vlaanderen. Zelfs op de laagste schijf tot 35.000 euro betaalt die vriend nog altijd 25%. Daar komt vanaf 1 juli 2021 verandering in, want vanaf dan zal je een vriend een erfenis kunnen nalaten. Tot 15.000 euro betaalt die vriend dan hetzelfde tarief als je erfgenamen in rechte lijn op hun eerste schijf: met name 3%. Dat is een korting van maximaal 3.300 euro. Want boven 15.000 euro kan de erfbelasting wel nog tot 55% oplopen. En je mag uiteraard niet vergeten om een testament te maken waarin je je vriend begunstigt. Verder wil de Vlaamse regering het tarief voor schenkingen en legaten aan goede doelen tot 0% herleiden. Maar die gift moet voortaan om altruïstische redenen gebeuren en niet om louter fiscale redenen. Iets wat volgens de Vlaamse regering te vaak het geval is bij de huidige duolegaten. Via deze combinatietechniek kan je nalaten aan het goede doel én tegelijk aan een verre erfgenaam of vriend - die daar normaal veel erfbelasting op betaalt - waardoor hij/zij netto veel meer overhoudt. Het goede doel betaalt bij een duolegaat immers de erfbelasting van de verre erfgenaam of vriend aan het gewone tarief, maar betaalt een gunsttarief op het eigen deel. Het is in deze constructie uiteraard de bedoeling dat het goede doel er ook voldoende aan overhoudt, maar als het duolegaat goed is uitgebalanceerd, maakt het zowel het goede doel als de verre erfgenaam of vriend gelukkig. Die techniek gaat dus vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen op de schop, waardoor voor overlijdens na die datum alle fiscale voordelen van het duolegaat zullen vervallen, ook al dateert het testament van voor die datum. Hou daar rekening mee: heb je al een duolegaat opgenomen in je testament, laat dat dan door je notaris herbekijken. Woon je in Brussel of Wallonië dan kan je nog perfect de techniek van het duolegaat blijven toepassen. In Vlaanderen heeft dit enkel zin wanneer de erflater zeker voor 1 juli 2021 komt te overlijden. Ook in Brussel en Wallonië moet je bij een duolegaat in elk geval een testament maken. Dat mag een eigenhandig geschreven testament zijn, maar omdat een duolegaat opstellen niet zo eenvoudig is, raadpleeg je toch best een specialist - jurist, notaris, vermogensplanner.