Langdurig zieken die vanaf 2023 de verplichte vragenlijst over een mogelijk...

Langdurig zieken die vanaf 2023 de verplichte vragenlijst over een mogelijke terugkeer naar werk weigeren in te vullen, zullen 2,5% van hun uitkering verliezen. Ook de ziekenfondsen zullen een sanctie krijgen als de lijsten niet worden ingevuld. Een rondvraag bij de ziekenfondsen leert dat vandaag maar weinig lijsten worden ingevuld - bij de meesten ziekenfondsen amper 40%.