Woningruil

Uw vriend heeft gelijk. Het is mogelijk uw huis te ruilen met mensen in een ander land of zelfs een ander continent. In deze ruiloperatie hoeft er geen gelijkheid te zijn van goederen: u kunt bijvoorbeeld een villa ruilen voor een appartement of een huis voor een buitenverblijf. Als de twee partijen het eens zijn, is alles oké. Het enige waarop u in dit geval niet mag besparen, is de verzekering. Omdat u de mensen waarmee u een verblijf ruilt niet of amper kent, hebt u immers een verzekering nodig die ook eventuele schade vergoedt die u aan de tijdelijke woning zou kunnen toebrengen. Meestal wordt deze dekking door uw brandverzekering voorzien maar het is niet overbodig uw makelaar hierover meer uitleg te vragen. Info over ruilen: bij de ruilorganisaties Intervac (02 305 52 02) en Homelink/Taxistop (070 22 22 92).
...

Uw vriend heeft gelijk. Het is mogelijk uw huis te ruilen met mensen in een ander land of zelfs een ander continent. In deze ruiloperatie hoeft er geen gelijkheid te zijn van goederen: u kunt bijvoorbeeld een villa ruilen voor een appartement of een huis voor een buitenverblijf. Als de twee partijen het eens zijn, is alles oké. Het enige waarop u in dit geval niet mag besparen, is de verzekering. Omdat u de mensen waarmee u een verblijf ruilt niet of amper kent, hebt u immers een verzekering nodig die ook eventuele schade vergoedt die u aan de tijdelijke woning zou kunnen toebrengen. Meestal wordt deze dekking door uw brandverzekering voorzien maar het is niet overbodig uw makelaar hierover meer uitleg te vragen. Info over ruilen: bij de ruilorganisaties Intervac (02 305 52 02) en Homelink/Taxistop (070 22 22 92). Dat is inderdaad waar. Er zijn overigens nog andere verrassende bepalingen in verband met jagen. Wist u dat het terugkaatsen van een kogel of hagel bij besneeuwde of bevroren grond nooit een geval van overmacht is? De jager begaat een fout als hij schiet zonder dat hij de zekerheid heeft dat de kogel niet naar medejagers kan worden afgeleid. Het is altijd verboden te jagen op andermans grond zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Dit op straffe van een geldboete van 50 euro, plus eventueel een schadevergoeding. Bovendien is het verboden op minder dan 150 meter van woningen of gebouwen wapens in hun richting af te vuren. Stelt u zich eens in de plaats van de inbrekers. Zij rekenen gemiddeld 5 minuten voor een inbraak: 30 seconden om in de woning te geraken, 4 minuten om de buit te vergaren en 30 seconden om opnieuw weg te raken. Alles wat vertragend werkt bij het binnenraken kan ervoor zorgen dat ze het hazenpad kiezen: ingewikkelde sloten, goed afgesloten ramen, alarmsystemen. Plaats schriklichten rond de woning, doe je deuren steeds op slot. Leg uw huissleutels niet op een te makkelijk bereikbare plaats, zoals onder de mat of een bloempot. Investeer in een veiligheidsslot. Plaats eventiueel een stevige poort die de toegang bemoeilijkt. Probeer te vermijden dat mensen merken dat u afwezig bent: plaats bijv. geen vuilniszakken bij de voordeur. Installeer in twee of drie kamers lichten met timers om de indruk te wekken dat u thuis bent. Vraag aan een vriend of buur om uw gras te maaien, de brievenbus te lichten en de luiken of gordijnen 's avonds te sluiten. Als uw voordeur vanop de straat goed zichtbaar is, verhoogt u de sociale controle en biedt u inbrekers minder mogelijkheden om zich te verschuilen. Helaas kan een burgerlijk huwelijk enkel in de gemeente plaatsvinden waar één van de toekomstige echtgenoten woont. Wat u wel kunt doen, is u (tijdelijk) domiciliëren in het dorp van uw jeugd. Daar komt natuurlijk wel wat administratief werk bij kijken. U moet in principe allerlei documenten aanvragen die ook geld kosten: een bewijs van de Belgische nationaliteit, een bewijs van woonst, een afschrift van de geboorteakte... Bij een verhuizing komt het één en het ander kijken. Veel mensen zien er dan ook behoorlijk tegenop. Als u zelf alles organiseert, doet u er best aan de zaken tot in de kleinste details te regelen en een precieze agenda op te stellen : administratieve formaliteiten, het inpakken van de spullen, de huur van een verhuiswagen (waarvoor u een rijbewijs met attest C nodig hebt als de vrachtwagen een tarra heeft van 3500 kg), de eventuele huur van een l ift en ... veel vrienden die een handje komen helpen. Daarnaast moet u eraan denken u te verzekeren. Als u een beroep wilt doen op een professionele verhuisfirma hebt u minder zorgen, maar de prijzen verschillen sterk. U doet er goed aan een bestek bij diverse firma's te vragen. Het is ook nuttig na te kijken of die firma's goed verzekerd zijn. Bent u huurder, vergeet dan niet uw huuropzeg te geven. Laat uw verzekeringen op uw nieuwe adres overplaatsen en hou u ook bezig met de overdracht van de meters van de nutsvoorzieningen, zoals gas, electriciteit, teledistributie, en zo meer. Een diamant wordt beoordeeld volgens vier criteria, uitgedrukt in Engelse termen die allemaal met een C beginnen. Want ook al is Antwerpen het belangrijkste wereldcentrum van de diamanthandel, de vakwereld spreekt Engels en rekent in dollars. Carat is de gewichtseenheid van een diamant Een carat is gelijk aan 1/5de van een gram. Gelukkig zijn diamanten erg licht, maar ze zijn veel indrukwekkender dan hun gewicht laat uitschijnen. De cut is de slijpvorm. De briljant met 58 facetten is de meest klassieke slijpvorm. Die facetten geven de steen zijn maximale uitstraling. Ook andere vormen zijn mogelijk (peervorm, marquise, hartvorm...) maar die vormen geven niet dezelfde brille aan de steen. De color is de kleur. De beste kwaliteit is puur wit en wordt aangeduid door de letter D. Dan volgen de letters E en F: bijna puur. Stenen met kleur G en H worden nog altijd als wit beschouwd. Ten slotte staat clarity voor de zuiverheid van het kleinood. Een zuivere diamant die perfect transparant is en geen enkele fout vertoont, krijgt de kwaliteitsgraad IF mee. Daarna volgen de kwaliteiten VVSI tot SI 2. Maar in feite is en blijft elke diamant een briljant geschenk: een exemplaar van 1 carat is niet minder dan 14.000 euro waard... Solden of niet, de verkoper heeft de plicht u dezelfde waarborg te geven als voor de producten die hij buiten de soldenperiode verkoopt. Dat betekent dat hij ook garant moet staan voor verborgen gebreken. Stel dat u een gekraste en gedeukte wasmachine tegen een sterk verminderde prijs koopt, dan moet u uiter-aard niet klagen over die krassen en deuken. Maar als de wasmachine twee dagen later niet meer werkt omdat er bij de aankoop reeds een belangrijk element van de motor stuk was, dat is de verkoper hiervoor verantwoordelijk. U kunt dus klacht indienen tegen de verkoper wegens een verborgen gebrek. Natuurlijk moet u als koper dan bewijzen dat het om een verborgen gebrek gaat. Als de verkoper het product weigert terug te nemen, richt u zich tot de Economische Inspectie (02 208 36 11). Als u nog een geldig internationaal paspoort hebt, is er geen probleem. Zoniet zult u in België moeten blijven want de voorlopige identiteitskaart die u kunt aanvragen, is alleen in België geldig. Eerst moet u een verklaring van verlies of diefstal afleggen bij uw politiebureau. Daarmee stapt u naar de dienst Bevolking van uw gemeente waar u een attest van diefstal of verlies krijgt en een aanvraag indient voor een voorlopige kaart. Met deze documenten en een foto gaat u (zelf!) naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel - 02 518 21 34. n