Woningruil

Uw vriend heeft gelijk. Het is mogelijk uw huis te ruilen met mensen in een ander land of zelfs een ander continent. In deze ruiloperatie hoeft er geen gelijkheid te zijn van goederen: u kunt bijvoorbeeld een villa ruilen voor een appartement of een huis voor een buitenverblijf. Als de twee partijen het eens zijn, is alles oké. Het enige waarop u in dit geval niet mag besparen, is de verzekering. Omdat u de mensen waarmee u een verblijf ruilt niet of amper kent, hebt u immers een verzekering nodig die ook eventuele schade vergoedt die u aan de tijdelijke woning zou kunnen toebrengen. Meestal wordt deze dekking door uw brandverzekering voorzien maar het is niet overbodig uw makelaar hierover meer uitleg te vragen. Info over ruilen: bij de ruilorganisaties Intervac (02 305 52 02) en Homelink/Taxistop (070 22 22 92).
...