Oké, dit is weer een van die onderzoeken die niet van levensbelang zijn, maar toch enig zelfinzicht versch...