Het lezen van een stamboom zonder meer is saai, vindt François de Pierrepont, secretaris-generaal van het Office généalogique et héraldique. "Wat wel boeiend is, is de familiegeschiedenis te reconstrueren aan de hand van kleine anekdoten en de geschiedenis met hoofdletter G!"
...

Het lezen van een stamboom zonder meer is saai, vindt François de Pierrepont, secretaris-generaal van het Office généalogique et héraldique. "Wat wel boeiend is, is de familiegeschiedenis te reconstrueren aan de hand van kleine anekdoten en de geschiedenis met hoofdletter G!" Om van uw voorouders mensen van vlees en bloed te maken, moet u de platgetreden paden en die van de burgerlijke stand en de geboorteregisters verlaten. Uw familiegeschiedenis reconstrueren kan jaren in beslag nemen. "Heel veel mensen maken er daarom pas werk van als ze op (brug)pensioen zijn", geeft François de Pierrepont toe. "Ik wil wel benadrukken dat het misschien makkelijker is om aan informatie te geraken als u uit een adellijke familie komt, maar die afkomst is geen conditio sine qua non om interessante informatie te verzamelen." Notariële akten kwamen niet alleen in de hoogste kringen voor. Vroeger werd zelfs voor het huren van een eenvoudige arbeiderswoning een beroep gedaan op een notaris. Ook geschreven testamenten bestonden en om de successie te regelen was het gebruikelijk om een inventaris te maken van de bezittingen van de overledene. Zakelijke documenten kunnen met wat geluk erg veel details bevatten, in die mate zelfs dat u zich perfect kunt inbeelden hoe het interieur van uw voorouder eruit zag. Vlooi ook de gerechtelijke archieven en in beslagnames van goederen uit. Al neemt dit bijzonder veel tijd in beslag. "Zonder databases is het zoeken naar een naald in een hooiberg", waarschuwt de genealoog. "Gelukkig leveren vrijwilligers fantastisch werk door beetje bij beetje alle aktes voor het Rijksarchief te inventariseren." Informatie over een voorouder-militair wordt vandaag bewaard in het Centrum voor Historische Documentatie (CHD) van de Krijgsmacht in Evere. "Voorheen werd de handel en wandel van officieren aan een diepgaand onderzoek onderworpen, onder meer wat hun echtgenotes betrof. Men wilde bijvoorbeeld niet dat het gezag van officieren kon worden ondermijnd omdat ze gehuwd waren met een vrouw van lichte zeden." Aarzel niet om de gegevens die u hebt losgekregen af te toetsen met gespecialiseerde historische werken. Door een boek over de geschiedenis van de straten van Gent te combineren met een adres op een akte komt u te weten of uw voorouder in een nette laan dan wel in een beluik woonde. Data en plaatsen van de grote pest-epidemieën in de 17de eeuw vergelijken met informatie uit de geboorteregisters maakt duidelijk dat een voorouder de zwarte dood heeft overleefd of een familie bijna helemaal werd uitgeroeid. Zo geeft u kleur aan uw stamboom, ook al hebt u geen illustere voorvaders.