Op het moment dat we dit nummer van Plus Magazine afsloten, was de discussie over het nieuwe spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem nog volop aan de gang. Welke spreiding er ook komt, niemand zal er echt gelukkig mee zijn...
...

Op het moment dat we dit nummer van Plus Magazine afsloten, was de discussie over het nieuwe spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem nog volop aan de gang. Welke spreiding er ook komt, niemand zal er echt gelukkig mee zijn... Het nieuwe spreidingplan (*) van Bert Anciaux wilde de vluchten vanop Zaventem spreiden over nieuwe luchtcorridors. Daarbij wordt de hinder voor de noordrand gevoelig verminderd en verplaatst naar de oost- en zuidoostrand en boven Brussel zelf. De inwoners van de noordrand probeerden die spreiding af te dwingen via de rechter en een gigantische dwangsom. "De concentratie boven onze hoofden heeft lang genoeg geduurd", zeggen ze. Daar zijn de andere partijen het absoluut niet mee eens. "Die van de noordrand lijken op koekoeken die absoluut hun ei in andersmans nesten willen leggen", horen we aan die kant. De actiegroep Zonezes, die voor de belangen van de inwoners van de zones 4, 5 en 6 opkomt, zegt dat het spreidingsplan een nieuwe concentratie boven hun hoofden betekent. "De minister beweert dat hij heeft ingezien dat de zones 4, 5 en 6 feitelijk één geheel vormen", is hun argument. "Wij kunnen akkoord gaan met een billijke maar dan wel een échte spreiding. Er moeten ook meer reële geluidsmetingen aan de grond in álle zones plaatsvinden. Het geluidsniveau hangt namelijk af van het type vliegtuig, van de hoogte en van het feit of het om een landend of stijgend vliegtuig gaat. Het wordt ook tijd dat er rekening wordt gehouden met het grondlawaai. Daar hebben we nog meer last van."In Brussel is het verzet tegen het spreidingsplan van bij het begin totaal geweest. "Puur vanuit technisch oogpunt", zegt Georges Delisse, hoofd van het geluidslab van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, "was het vroegere idee om de vluchten daar te concentreren waar de minste mensen wonen en om hun huizen te isoleren, de minst slechte oplossing. De hinder spreiden schept alleen nog méér ontevredenheid. Vooral dan bij die mensen die eerst niet overvlogen werden en nu wel. En als Brussel toch de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie overneemt betekent dit dat er meer woningen geïsoleerd moeten worden." Ondertussen roept de Bond Beter Leefmilieu alle actiegroepen op tot samenwerking in plaats van elkaar onderling te beconcurreren. Op langere termijn pleit hij voor gelijke geluidsnormen in elk gewest en voor een afbouw van de nachtvluchten in Europees verband om onderlinge concurrentie te voorkomen. Erik Grietens: "Op korte termijn zouden we al heel blij zijn als BIAC de redelijk soepele normen zou respecteren die in de milieuvergunning voor de luchthaven zijn opgenomen. BIAC had tegen november 2002 ook een overdekte hal beloofd waarin vliegtuigen kunnen proefdraaien. Op die manier wordt het grondlawaai al een stuk minder. Die loods staat er nog altijd niet."(*) Het spreidingsplan staat op de site www.spreidingsplan.beA Karima Amrous - Ludo Hugaerts