Het bestaat nog niet lang: sinds 2006 (in het Nederlands) en 2007 (in het Frans) organiseert Brussel Airlines in samenwerking met de Universiteit van Gent een tweedaags programma voor mensen met vlieg-angst. "Deze cursus richt zich tot personen die een echte fobie hebben, niet tot wie alleen maar een lichte spanning voelt voor of tijdens de vlucht", preciseert Guy Sydor, de psycholoog en psychotherapeut die de deelnemers begeleidt. "Wie echt aan vliegangst lijdt, zal er alles aan doen om geen vliegtuig te hoeven nemen. Maar als het dan toch moet, zal hij vaak zijn toevlucht nemen tot alcohol of angstverlagende medicatie. Soms zelfs in zo hoge doses dat hij niet meer in staat is om normaal te functioneren."
...

Het bestaat nog niet lang: sinds 2006 (in het Nederlands) en 2007 (in het Frans) organiseert Brussel Airlines in samenwerking met de Universiteit van Gent een tweedaags programma voor mensen met vlieg-angst. "Deze cursus richt zich tot personen die een echte fobie hebben, niet tot wie alleen maar een lichte spanning voelt voor of tijdens de vlucht", preciseert Guy Sydor, de psycholoog en psychotherapeut die de deelnemers begeleidt. "Wie echt aan vliegangst lijdt, zal er alles aan doen om geen vliegtuig te hoeven nemen. Maar als het dan toch moet, zal hij vaak zijn toevlucht nemen tot alcohol of angstverlagende medicatie. Soms zelfs in zo hoge doses dat hij niet meer in staat is om normaal te functioneren." De kandidaten voor de vorming worden eerst aan een psychologisch onderzoek onderworpen. "Wij willen nagaan of het probleem wel degelijk vliegangst is en of er geen contra-indicaties zijn om aan het programma deel te nemen. Zo zullen we iemand met agorafobie (plein- of ruimtevrees) uitsluiten omdat dit een ruimer probleem is dan vliegangst. De patiënt kan zich beter voor zijn agorafobie laten behandelen." Op de eerste dag zijn er maximaal 12 deelnemers voor een theoretische cursus, gegeven door een piloot. Het doel is om de mensen te informeren over het reilen en zeilen aan boord van een vliegtuig en vragen te beantwoorden over aerodynamica, meteorologie, procedures op de grond, het onderhoud van de vliegtuigen,... 's Middags worden vliegtuigen in de hangars bezocht en bekeken : de cockpit, de laadruimen, de veilig-heidscircuits, de instrumenten. Er wordt ook uitgelegd welke delen van het vliegtuig geluid maken (landingsstel, de kleppen op de vleugels, enz.) 's Namiddags wordt het psychologische aspect aangepakt. "We be-spreken het mechanisme van de angst. Waarom ze in stand gehouden wordt, welke reacties er in de plaats kunnen komen, en zo meer." De ochtend van de tweede dag komt opnieuw het psychologische aspect aan de orde. De verschillende vermijdingsstrategieën worden besproken. "Zij hebben tot doel de angst te laten verdwijnen, maar ze houden ze alleen maar in stand. Zicht te krijgen op die mechanismen is nodig om ze te kunnen opheffen en zo de angst te doen verdwijnen. Je moet de confrontatie met de angst durven aangaan. De confrontatiestrategieën (door het raampje kijken, opstaan uit zijn stoel,..) zijn even divers als de vermijdingsstrategieën." Dan is er de grote sprong, bestemming Praag, Milaan, Berlijn... Per groepje van drie, vergezeld door een psycholoog, gaan de deelnemers aan boord. "We installeren ons achteraan, want het is vooral daar dat je het sterkst de bewegingen van het vliegtuig voelt. De reden van de angst wordt nog eens besproken en ook de vermijdingsstrategieën. Van zodra we op voldoende hoogte zijn, mogen we rondlopen in het vliegtuig. We kunnen dan ter plaatste confrontatieoefeningen doen." Een beproeving? Zeker, maar ze werpt haar vruchten af. Voor de meerderheid van de deelnemers is het ergste dan achter de rug. "Geloof het of niet, veel deelnemers dutten zelfs in tijdens de retourvlucht en om in een vliegtuig te slapen, moet je je toch echt op je gemak voelen!" Is die angst om te vliegen dan volledig weg? "Het doel is niet om in twee dagen die vliegangst te doen verdwijnen, maar een methode aan te reiken om te kunnen omgaan met die angst. We raden aan, daarna tamelijk snel nog eens te vliegen." En waarom geen virtuele reis, onder een visiohelm? "Volgens mij heeft zo'n virtuele vlucht niet hetzelfde effect als een echte. Om de vermijdingsstrategieën onder ogen te zien, moet je naar de reële situatie." n Praktisch: De cursus kost euro 999. Informatie: www.vliegangst.org en 02 723 85 52.