Toen de wet tien jaar geleden in werking trad, was het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vooral opgetogen over het feit dat ze een middel bood om patiënten te laten participeren in hun behandeling en verzorging. We vroegen een van de medewerkers, Els Meerbergen, hoe het platform nu - tien jaar later - de positie van de patiënt evalueert.
...